Select Page

Современо македонско сликарство

Публикација

Автор: Борис Петковски

 

Издавач: Македонска ревија, Скопје

Мај 1981

 

На корицата: „Долап”, Лазар Личеноски, 1937

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: Димитар Пандилов Аврамовски, Лазар Личеноски, Никола Мартиноски, Вангел Коџоман, Томо Владимирски, Љубомир Белогаски, Василие Поповиќ – Цицо, Димче Протуѓер, Ванчо Ѓорѓиевски, Борислав Траиковски, Ристо Лозаноски, Драгутин Аврамовски – Гуте, Иван Велков, Димитар Кондовски, Ордан Петлевски, Александар Ристески, Ристо Калчевски, Пецо Видимче, Петар Мазев, Богољуб Ивковиќ, Кирил Ефремов, Васко Ташковски, Спасе Куновски, Вангел Наумовски, Владимир Георгиевски, Ана Темкова, Илија Пенушлиски, Нове Франговски, Симон Шемов, Таки Павловски, Ѓоко Матевски, Никола Фидановски – Кочо, Томо Шијак, Душан Перчинков, Родољуб Анастасов, Танас Луловски, Борко Лазески, Глигор Чемерски, Петар Мазев, Миле Корубин, Љубодраг Маринковиќ – Пенкин, Трајче Јанчевски, Ристо Мијакоски

Рецензенти: Петар Миљковиќ Пепек, Антоние Николовски
Ликовно обликување: Нико П. Този
Фотографија: Благој Дрнков, Марин Димески – Димес

 

Публикација (50 MB): PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша) 

>>> Линк до освртот на Антоние Николовски