Select Page

Македонско ликовно творештво – минијатура
Групна изложба

 

 

 

 

 

Галерија Око, Скопје
Декември, 2010
.

 

Учесници: Ангелеска Билјана, Андонова Ирена, Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Базерко Дарко, Балаќ Тања, Билбиловска Биљана, Божурски Гоце, Васиќ Тони, Велкова Оливера, Вељковиќ Мирослав, Вељковиќ Урош, Влашиќ Анкица, Георгиевска Лилјана, Глигориевска Жаклина, Грабулоска Софија, Дамовски Сергеј, Деловска Јагутка, Димовски Чауш Ангел, Зафировска Зорица, Зафировска Христина, Змејкоска Македонка, Иванов Маргуш Дејан, Исмаили Нагип, Јаневски Војко, Јованова Цветанка, Јовановска Ристовска Петра, Јовановски Далибор, Кафеџиски Гаврил, Конеска Марија, Лазаревска Ивана, Лазеска Росица, Лешкова Марина, Мациев Андријана, Мехмети Шкипе, Милјаноски Доне, Милошески Слободан, Младеновска Ивана, Најденоска Марија, Настески Ивана, Наумовска Касиопеја, Наумоски Благојче Бане, Павлеска Роза, Петрушевска Дуза Вања, Петрушевска Илиана, Поповска-Трајковска Соња, Радишиќ Весна, Ракиповски Зекман, Рауник Маја, Реџепагиќ Ален, Сандева Александра, Светиева Марија, Сидовски Маријета, Симеонов Владимир, Старова Дита, Стојчевски Димитар, Таневска Тања, Таневски Александар, Тенев Денис, Томиќ Радевска Дијана, Трајковски Гоце, Трујкановиќ Микица Мирослава, Фидановски Филип, Филипова Китановска Симонида, Хаџи Николов Стефан, Цветковска Лидија, Цигаридов Стеван, Шијакоска Маријана, Шимбов Андреа

 

Каталог: PDF mk