Select Page

Македонско ликовно творештво – мал формат II

Групна изложба

Текст: Владимир Георгиевски

 

Галерија ДЛУМ, Скопје

1999

 

Уметници: Пано Анѓушев, Илија Аџиевски, Симеон Арнаудов, Павле Апостоловски, Сергеј Андреевски, Момчило Аврамовски, Сабрина Ангелкова, Ѓоко Антониев, Тања Балаќ, Трајче Блажевски, Георги Божинов, Зоран Бошковски, Вујка Бојарева – Радивојевиќ, Љупчо Бојаров, Зоран Бранџолица, Васил Василев, Глигор Васков, Ниче Василев, Драган Верговски, Лидија Вујисиќ, Мирко Вујисиќ, Ангел Гавровски, Станко Георгиев, Кирил Гегоски, Наташа Гештаковска – Цветковска, Стојче Гоцков, Лидија Грујиќ, Петар Ѓорѓиев – Пљум, Анка Данаиловска, Гордана Даутовска – Поповска, Ангел Димовски – Чауш, Снежана Здравевска – Костовиќ, Војко Јаневски, Трајче Јанчевски, Зоран Јакимовски, Елизабета Јаковчевска  – Столиќ, Бранко Јакшиќ, Александар Јанкулоски, Синиша Кашавелски, Боро Крстевски, Митко Куновски, Стојан Куфаловски, Христина Кирјазовска, Виктор Лазароски, Марина Лешкова, Росица Лазеска, Илија Лафазановски, Коле Манев, Марија Марковска, Маријана Марионцу – Симовска, Боро Митриќевски, Станко Мицев, Наташа Милованчев, Јордан Манасиевски, Александар Настески, Касиопеја Наумовска, Борис Николовски, Ангел Нацевски, Илија Пенушлиски, Александар поповски – Сашко, Момчило Петровски – Моцо, Страхил Петровски, Борис Петров, Соња Поповска – Трајковска, Зекман Ракиповски, Исмет Рамиќевиќ, Александра Ристески, Лидија Саздовска, Томе Серафимовски, Ристо Соколов, Марија Светиева, Нела Стојчевска, Ана Темкова, Јасмина Томовска – Тасевска, Тања Таневска, Новица Трајковски, Стојче Тоциновски, Дијана Томиќ, Јадранка Урдаревска, Предраг Урошевиќ, Оливера Христова, Јакуп Хајро, Фросина Цонева, Благој Чушков, Емил Шулајковски, Теофил Шулајковски

 

Каталог: PDF mk