Select Page

Македонско копаничарство
I Семинар на македонското копаничарство

 

 

 

Шумарски факултет, Скопје
11.12.1997

 

Предавања: Д. Бунтески, В. Стефановски, Д. Ќорнаков, М. Нацевски, Р. Клинчаров, З. Трпоски, В. Кољозов, К. Бахчеванџиев, Т. Манев, З. Крстески, В. Папазов, В. Каранаков

Програма: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)