Select Page

Македонското монументално сликарство на теми од НОВ и Револуцијата
Монографија
Автор: Борис Петковски
Уметници застапени во публикацијата: Богољуб Ивковиќ, Димитар Кондовски, Миле Корубин, Спасе Куновски, Борко Лазески, Лазар Личеноски, Ристо Лозаноски, Петар Мазев, Никола Мартиноски, Димче Протуѓер, Глигор Чемерски, Томо Шијак

Издавач: Македонска книга, Скопје
Година: 1984

 

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: Пабло Пикасо, Петар Лубарда, Младен Србиновиќ, Крсто Хегедушиќ, Мариј Прегељ, Едо Муртиќ, Ристо Лозаноски, Спасе Куноски, Борко Лазески, Миле Корубин, Богољуб Ивковиќ, Димитар Кондовски, Петар Мазев, Глигор Чемерски

Рецезенти: Цветан Грозданов, Антоние Николовски
Главен уредник: Ташко Георгиевски
Уредник: Александар Ежов
Фотографии: Благоја Дрнков, Реде Милисављевиќ

Монографија: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)