Select Page

„Македонски иконостас – 12 апостоли на ВМРО“ на Родољуб Анастасов

Напис

Автор: не е наведен

Објавено во дневниот печат, Скопје

27.11.2001

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)
>>> Линк до изложбата