Select Page

Македонските писатели во карикатурите на Василие Поповиќ Цицо
Самостојна изложба (во рамките на на VIII Рацинови средби)
Василие Поповиќ Цицо

Текст: Љубица Дамјановска

Хол на општинското собрание, Титов Велес

9 – 12 ноември 1971

 

Каталог: PDF mk