Select Page

Македонскиот стрип денес
Напис
Автор: Александар Стеванов во соработка со Весна Ничевска Саравинова; изјави: Никола Темков, Дарко Богданов

Објавен во Македонска ризница бр.13, Битола
Август 2013

 

Напис: PDF mk