Select Page

Македонскиот акварел
Критички осврт (кон изложбата на акварели од македонски сликари, Работнички универзитет, Скопје, 1967)
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
19.11.1967

 

Осврт: PDF mk