Select Page

Милош Коџоман
Документарен филм (Документарна програма на Македонска телевизија)
Спикерски текст: Владимир Величковски
Говорат: Ферид Мухиќ, Александар Станкоски, Александар Чамински, Гарабет Тавитјан, Глигор Чемерски

МТВ, 2002

 

Режија: Игор Шентевски
Одговорен уредник: Мишо Нетков

Документарен филм ☟

.

(Од архивата на Павлески Станко)