Select Page

Македонска современа уметност
Групна изложба од колекцијата на Уметничката галерија – Скопје, во рамки на „II Интерфест Битола”

Организација: Уметничка галерија, Скопје

 

Битола
2 – 13 октомври 1993

 

Учесници: Аврамовски Драгутин Гуте, Анастасов Родољуб, Андреевска Нарциса, Андреевски Сергеј, Аризанов Илија, Велков Иван, Видимче Пецо, Георгиевски Владимир, Георгиевски Стефан, Глигорова Суза Илинка, Ѓорѓиев Станко, Ѓорѓиевски Ванчо, Ефремов Кирил, Ивановски Менде Методија, Ивковиќ Богољуб, Јанчевски Трајче, Калчевски Ристо, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Корубин Рубенс, Кочевски Мичо Димитар, Кочовски Илија, Куноски Спасе, Лозаноски Ристо, Луловски Танас, Мазев Константин, Мазев Петар, Манев Димитар, Манев Коле, Манев Свето, Матевски Ѓоко, Митриќески Игор, Мишев Кољо, Несторовски-Кинез Ратко, Николовски Благоја, Николовски Трајче, Перчинков Душан, Ристески Александар, Стефанов Златко, Стојчевски Димитар, Ташковски Васко, Темкова Ана, Траиковски Борислав, Урошевиќ Вана, Фидановски Никола Кочо, Филипова Китановска Симонида, Филиповски Слободан, Франговски Нове, Цветков Венко, Чемерски Глигор, Шемов Симон, Шијак Томо, Шулајковски Теофил

Каталог: PDF mk