Select Page

Македонска ликовна хроника
Осврт

Автор: Викторија Васева Димеска

Емитуван на Радио Скопје – трета програма
06.04.1988

 

Текст: PDF mk

 

(Од архивата на Павлески Станко)