Select Page

Македонска академија н науките и уметностите

Публикација/ брошура

Академик Цветан Грозданов, претседател на МАНУ

 

Издавач: МАНУ, Скопје

2004

 

Автори на дела репродуцирани во публикацијата: Академици: Томе Серафимовски, Боро Митриќески, Никола Мартиноски, Јордан Грабулоски, Лазар Личеноски, Димо Тодоровски, Димче Коцо, Вангел Коџоман, Димитар Кондовски, Васко Ташковски

Други уметници од колекцијата на МАНУ: Благоја Николовски, Родољуб Анастасов, Коле Манев

 

Публикација: PDF mk