Select Page

Македонската уметност меѓу двете светски војни
Осврт
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
15.10.1967

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк до изложбата