Select Page

Македонската ликовна уметност во Уметничката галерија Скопје 1948 – 1988
Изложба на дела од колекцијата на Уметничката галерија Скопје

Уметничка галерија Скопје, Скопје

1988

 

Автори на изложбата: Менка Карапашовска, Мирјана Талеска, Коста Мартиновски, Жарко Този

Текст: Борис Петковски, Нико Този

Каталог: PDF mk