Select Page

Македонија сепак ќе оди на Венецијанското биенале – Проектите се на Искра Димитрова и на Небојша Вилиќ
Напис

Автор: Софија Ѓуровска

 

Објавен во Нова Македонија, Скопје

1999

 

Напис: PDF mk