Select Page

Македонија има богата продукција на современа уметност
Интервју со Мира Гаќина

Разговарала: Ивана Тасев

Објавено во Теа модерна, Скопје
18.02.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)