Select Page

Маестро на македонската визуелна естетика: невидени дела од ликовниот уметник Борислав Траиковски
Критички осврт

Автор: Милева Лазова

Македонско сонце бр.754, стр. 48-49
12 декември 2008

 

Осврт: PDF mk