Select Page

Маалските фурни и мирисот на липите – нови симболи на Скопје
Напис
Автор: не е наведен; изјави: Иван Блажев, Иван Џепароски, Мирослав Грчев
Објавен во Време, Скопје
11.04.2009

 

Напис: PDF mk

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)