Select Page

Лојзе Логар / Lojze Logar
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Зоран Крижишник / Text: Zoran Krizisnik

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje
Јуни 1998 / June 1998

 

Каталог: PDF мк