Select Page

Ристо Лозаноски
Монографско-ретроспективна изложба

Автор на изложбата и монографијата: Марика Бочварова Плавевска

 

Музеј на современата уметност, Скопје

Октомври-ноември 1986

 

Рецензенти: Димче Коцо и Антоние Николовски

Монографија: PDF mk

 

(Од архивата на Јанчевски Владимир)