Select Page

Лист по лист
Самостојна изложба

Исмет Рамиќевиќ

Галерија „КО-РА“, Дом на културата „Кочо Рацин“, Скопје
Отворање: 22.12.2017

 

Покана: JPG mk

Фото документација ☟