Select Page

Лиминални фигури / Liminal Figures
самостојна изложба / solo exhibition

Филип Велковски / Filip Velkovski

Галерија МКЦ, Скопје / MKC Gallery, Skopje
20.04 – 04.05.2017