Select Page

Ликовното движење на отпорот: Уметност без портрет на Сталин
Напис

Автор: Јасна Франговска; изјави: Борис Петковски

Објавен во Време, Скопје
13.07.2004

 

Напис: PDF mk