Select Page

Ликовното „битие за себе“
Осврт (кон самостојната изложба на Петар Мазев)
Автор: Соња Абаџиева
Објавен во Комунист, Скопје
26 ноември 1987

 

Осврт: PDF mk