Select Page

Ликовни творби од македонски уметници, од колекцијата Галерија – Скопје
Групна изложба

Уметничка галерија, Скопје
Датум: непознат

 

Автори: Абдарманов Коста, Аврамовски Драгутин Гуте, Ачески Ѓорѓи, Аџиевски Илија, Барутовски Божин, Белогаски Љубомир, Василевски Стефан, Велков Иван, Видимче Пецо, Владимирски Томо, Грабулоски Јордан, Димовски Јован, Ѓорѓиев Иван Ванчо, Ефтимова Катја, Ивановски Ангеле, Ивановски Менде Методија, Јанкулоски Александар Цане, Калчевски Ристо, Караџа Киро, Кондовски Димитар, Корубин Миле, Костовски Бранко, Коцо Димче, Коџоман Вангел, Крстевски Боро, Куноски Спасе, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Мазев Петар, Маринковиќ Пенкин Љубодраг, Мартиноски Никола, Митриќески Боро, Муратовски Рашко, Николовски Петар Пере, Николовски Трајче, Пандилов Аврамовски Димитар, Папазоски Благоја, Поповиќ Цицо Василије, Поповски Богоја, Поповски Радмило, Протуѓер Димче, Ристеска Јелена, Саревски Живко, Спировска Мена, Спироски Перо, Стефановски Љубомир, Тодоровски Димо, Траиковски Борислав, Хаџи Бошков Петар, Шијак Томо

Каталог: PDF mk