Select Page

Ликовни проблеми – Враќање кон квалитет проверен во пракса (прв дел)
Осврт (кон 7. изложба на ликовните уметници на Македонија, Уметничка галерија Скопје, ноември – декември 1952)
Автор: Димче Протуѓер
Објавен во Нова Македонија, Скопје
25.12.1952

 

Осврт: PDF mk

 

(Од архивата на Владимирска Марина и Данаилов Славчо)

 

>>> Линк кон вториот дел

>>> Линк кон третиот дел

>>> Линк до изложбата