Select Page

Ликовна – Симфонија на Душата / Artistic Symphony of the Soul

Самостојна изложба / Solo exhibition

Тања Таневска / Tanja Tanevska

Текст: Љупчо Маленков / Text: Ljupco Malenkov

Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје / National Gallery of Macedonia – Chifte Hamam, Skopje

Ноември 2017 / November 2017

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng