Select Page

Ликовна колонија Михајлово – Кавадарци 2011/2012
Групна изложба

Текст: Ефтим Клетников

Дом на култура „Иван Мазов Климе“ Кавадарци
2012

 

2011 >>> Блажевски Трајче, Илијевска Валентина, Костиќ Звонимир, Кузмановски Павле, Медарова Тања, Најденовски Драган, Петковиќ Неда, Талевска Гордана, Ташковски Васко, Темков Владимир, Трајковски Новица, Хаџи-Николов Драги, Хаџи-Николов Сотир, Хусковиќ Фехим, Чатлески Чатле Тони

2012 >>> Каевиќ Билјана, Кузмановски Павле, Хаџи-Николов Драги, Ташковски Васко, Хусковиќ Фехим,Трајковска Катерина, Хаџи Николов Стефан, Сандева Александра, Димитров Ставре, Шемов Симон, Вујисиќ Мирко, Крстоска Јасмина, Василева Рената, Попчев Петар, Темков Владимир, Шулајковски Тони, Шулајковски Емил, Василев Ниче, Најденовски Драган, Трајковски Новица, Владимир Величковски, Балева Лилиа

Каталог: PDF mk