Select Page

Ликовна колонија „Куманово’99”

Групна изложба

Уметничка галерија Куманово

1999

 

Уметници: Татјана Блажевска, Ива Владимирова, Глигор Васков, Жаклина Глигориевска, Жаклина Николовска, Маја Стефановска, Дејан Стојановиќ, Симеон Стоилов, Мирослав Стојановиќ – Шуки, Емил Сфера, Тони Димовски, Татјана Васиќ, Зоран Јакимовски, Часлав Марковиќ, Марија Марковска, Јовица Поповски, Славчо Соколовски, Викторија Џимревска, Јошкин Шиљан, Мирослава Трујкановиќ, Тинеке Шоенмакер

Каталог: PDF mk