Select Page

Ликовна колонија Куманово ’93
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово
Октомври 1993

 

Учесници: Божиновска Б. Емилија, Величковски Владимир, Гавровски Ангеле, Гелев Александар, Димеска Верица, Јакимовски Жарко, Јаневски Војко, Казанџиски Кирил, Костов Васил, Крстевска Снежана, Марковиќ Часлав

Каталог: PDF mk