Select Page

Ликовната колонија како производ и како потреба на нашето време

Осврт

Автор: Богдан Мусовиќ

Објавен во Ликовна уметност бр.8/9 (стр.131-134), Скопје

1983

 

 

Осврт: PDF mk