Select Page

Ликовен живот: Ново име
Осврт (кон изложбата на Александар Јанкуловски Цане, Работнички дом-Универзитет, Скопје, март 1961)
Автор: Ј. Димовски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.03.1961

 

Осврт: PDF mk