Select Page

Лидија Вујисиќ
Самостојна изложба

Текст: Лиљана Христова

 

 

Уметничка галерија, Битола
8 – 20 јули 1998

 

Каталог: PDF mk