Select Page

Лазески, Мазев, Ташковски, Ѓоргиевски
Изложба на 4 македонски ликовни уметници – добитници на Повелбата на културата од Републичката заедница на културата
Борко Лазески, Петар Мазев, Васко Ташковски, Ванчо Ѓоргиевски

Музеј на современата уметност, Скопје (21.11 – 10.12.1985)
Дом на културата „Иљо Антески  – Смок “, Тетово (Декември 1985)

 

Каталог: PDF mk