Select Page

Лазар Трифуновиќ (1929 – 1983)

Ин мемориам

Автор: Борис Петковски

Објавен во Ликовна уметност бр.10/11 (стр. 221 – 223), Скопје

1985

 

 

Текст: PDF mk