Select Page

Лазар Личеноски / Lazar Licenoski
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Мирјана Талеска / Text: Mirjana Taleska

Завод и музеј – Куќа на Уранија, Охрид / Institute and Museum – House of Urania, Ohrid
12 – 27 јули 1994 / 12 – 27 July 1994

 

Организација: Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам, Скопје / Organisation: Art Gallery Skopje – Daut pasha hamam, Skopje

Каталог / Catalog: PDF mk/eng