Select Page

Лазар Личеноски – 40 години од смртта
Изложба и публикација

 

 

 

Уметничка галерија, Скопје
Април, 2004

 

Избор на дела: Златко Теодосиевски, Славица Алексоска
Организација: Славица Алексоска
Издавач: Уметничка галерија Скопје

Текстови: Зое Личеноска, Цветан Грозданов, Лазар Личеноски, Ацо Шопов, Блаже Конески, Коле Чашуле, Матеја Матевски, Златко Теодосиевски, Тодор Чаловски, Владимир Георгиевски, Михаил Ренџов, Ванчо Ѓорѓиев, Благоја Иванов, Гордана Михаилова – Бошнакоска

 

Публикација: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)