Select Page

Лазар Лечиќ
Самостојна изложба

Текст: Живко Велковски

Работнички универзитет „Јоска Свештарот“, Струмица

04.07.2003

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)