Select Page

Лажни пророци 
Акција во јавен простор (дел од серијата „Протестни изведби”)
Автори: Свирачиња

Скопје
Објавено онлајн на 12.06.2016

 

Аудио преземено од Блаже Конески – Рецитал: Проста и строга македонска песна | Jugoton, 1981 |
A-страна: Нож, – говори авторот;
Избор, интерпретација и режија: Цветанка Трпкова;
Музика и пиано прудружба: Љубомир Бранѓолица;
Продуцент: Љ. Бранѓолица; Тон мајстор: Ј. Цаневски

Видео запис ☟