Select Page

Кутија со слики / Image Box „Културен живот“ 1-2 / 95

Реакција на Искра Димитрова на текстот на Валентино Димитровски „Кутија со слики / Image Box“, објавен во Културен живот бр. 1-2, 1995

Објавена во Културен живот 3-4/95, Скопје
1995

 

Текст: PDF mk

 

>>> Линк до изложбата