Select Page

Кумановски ликовни уметници
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово
2000

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Владимир, Давидовски Јорданчо, Данаиловска Анка, Димковски Бабагинин Мартин, Димовски Тони, Исени Наим, Јакимовски Зоран, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Марковска Марија, Младеновска Бисера, Нешковски Томислав, Николовска Жаклина, Петровски Моцо Момчило, Петровски Страхил, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Саздовски Синиша, Соларска Темелковски Тања, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Ќерими Башким, Цветановска М. Марина, Цветковиќ Мирослава, Џимревска Викторија

 

Каталог: PDF mk

 

(Од архивата на Христова Лиљана)