Select Page

Кумановски ликовни уметници 2006 / Kumanovo Painters 2006
Групна изложба

 

НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2006

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Арсовски Дејан, Арсовски Зоран, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковска Магда, Величковска Марија, Величковски Владимир, Величковски Мирослав, Данаиловска Анка, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Кашавелски Синиша, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Марковска Марија, Мишевски Душко, Младеновски Оливер, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Петровски Моцо Момчило, Поповски Јовица, Симоновиќ Александар, Соларска Тања, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk