Select Page

Кумановски ликовни уметници 2003 
Групна изложба

Народен музеј, Куманово
11 ноември 2003

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Арсовски Боро Бабата, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Владимир, Димовски Тони, Јакимовски Зоран, Јаков Емил, Кукуњавски Борис, Марковска Марија, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Симоновиќ Александар, Соларска Тања, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk