Select Page

Кумановски ликовни уметници 2002 / Kumanovo Painters 2002
Групна изложба

Уметничка галерија – Народен музеј, Куманово
11 ноември 2002

 

 

Учесници: Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Бранко, Величковски Владимир, Данаиловска Анка, Димовски Тони, Јакимовски Зоран, Кашавелски Синиша, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Марковска Марија, Мухамедали Алили, Петровски Страхил, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Симоновиќ Александар, Соларска Тања, Стојмановски Диде Живко, Тимчевски Слободан, Трајковски Трајан, Ќерими Башким

Каталог: PDF мк