Select Page

Кумановски ликовни уметници ’96
Групна изложба
Текст: Перо Величковски

Уметничка галерија, Куманово
Ноември 1996

 

Учесници: Ангелова Величковска Невена, Андовски Сашо, Атанасовски Гарски Тане, Божурски Гоце, Величковски Бранко, Величковски Владимир, Величковски Перо, Вељковиќ Маја, Гашевски Драган, Димовски Тони, Јакимовски Зоран, Кашавелски Синиша, Костиќ Светлана, Кукуњавски Борис, Марковиќ Часлав, Миленковска Слободанка, Мишевски Душко, Нешковски Томислав, Петровски Моцо Момчило, Поповска Даутовска Гордана, Поповски Јовица, Реџаи Исени, Стоилковска Анка, Тодоровски Јован, Ќерими Башким

Каталог: PDF mk