Select Page

Кумановски ликовни уметници 2017
Групна изложба

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2017

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Андреиќ Ивана, Андреиќ Игор, Анчевски Стефан, Божиновски Дејан, Божурска Кристина, Божурски Гоце, Величковска Марија, Величковски Бранко, Величковски Мирослав, Идризи Мухамед, Илијевска Валентина, Ислами Ханифе, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јаков Емил, Јовановска Ана, Колебен Драган, Крстевски Далибор, Нешковски Томислав, Петровски Страхил, Петрушевиќ Владан, Рашковиќ Александар, Серафимова Наташа, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Трендафиловска Мила, Тренчевски Далибор, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk