Select Page

Кумановски ликовни уметници 2016
Групна изложба

 

Уметничка галерија, Куманово
11 ноември 2016

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Адеми Арменд, Андреиќ Игор, Божиновски Дејан, Величковска Марија, Величковски Мирослав, Идризи Мухамед, Илијевска Валентина, Ислами Ханифе, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јовановска Ана, Кашавелски Синиша, Колебен Драган, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Мухамедали Алили, Нешковски Томислав, Петровски Страхил, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Трендафиловска Мила, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk