Select Page

Кумановски ликовни уметници 2015
Групна изложба

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2015

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Андреиќ Игор, Божиновски Дејан, Величковска Магда, Величковска Марија, Илијевска Валентина, Ислами Ханифе, Јакимовска Симона, Јакимовски Зоран, Јакимовски Стефан, Јовановска Ана, Кашавелски Синиша, Колебен Драган, Кукуњавски Борис, Кушински Марин, Мифтари Фламур, Петровски Страхил, Саздовска Магдалена, Саздовски Синиша, Симоновиќ Александар, Стефановски Александар, Тимчевски Слободан, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Трендафиловска Мила, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk