Select Page

Кумановски ликовни уметници 2014
Групна изложба

Уметничка галерија – НУ Музеј, Куманово
11 ноември 2014

 

 

Учесници: Аврамовски Момчило, Адеми Арменд, Божиновски Дејан, Божурска Кристина, Божурски Гоце, Величковска Магда, Величковска Марија, Величковски Владимир, Идризи Мухамед, Идризи Наим, Илијевска Валентина, Ислами Ханифе, Кашавелски Синиша, Колебен Драган, Крстевски Далибор, Кукуњавски Борис, Мухамедали Алили, Рашковиќ Александар, Саздовска Магдалена, Симоновиќ Александар, Тошевски Трајко, Трајковски Трајан, Трендафиловска Мила, Цветановска М. Марина

Каталог: PDF mk